Feb 23, 2013

SAPS Slip Keputusan Ujian Dan Markah Peperiksaan

Ibu bapa penjaga boleh mendapatkan Slip Keputusan Ujian Dan Markah Peperiksaan pelajar dan anak-anak di bawah jagaan melalui portal Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah [SAPS].

Slip Keputusan Ujian Dan Markah Peperiksaan yang disediakan adalah :

Ujian 1 
Peperiksaan Pertengahan Tahun 
Ujian 2 
Peperiksaan Akhir Tahun 
Peperiksaan Percubaan SPM 

Contoh Slip Keputusan Ujian dari portal SAPS.


Sila layari portal Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah [SAPS]. untuk mendapatkan Slip Keputusan Ujian Dan Markah Peperiksaan pelajar.

No comments :

Post a Comment